Ostatnie Anonse!
Polityka Prywatności / regulamin

Witamy w OgloszeniaSponsorskie.com, serwisie dla ludzi dorosłych, którzy chcą zawrzeć nowe znajomości za pośrednictwem Internetu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem dotyczącym Warunków Użytkowania portalu. Bardzo ważne jest bowiem, aby obie strony zrozumiały wynikający z umowy związek pomiędzy świadczonymi usługami oraz zasady korzystania z nich. 

Kto jest administratorem Twoich danych.: RARADO SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIP 6762461180, REGON 122742833 i KRS 0000443801,  Ul. Krupnicza 3 31-123 Kraków, 


Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane.:W celu prowadzenia Twojego konta w Serwisie, stworzenia profilu, wizytówki i umożliwienia przesyłania aplikacji na wybrane ofert pracy - podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Serwisu. Twoje dane potrzebne też nam są do przesyłania treści marketingowych czy handlowych  jeśli wyraziłeś na to zgodę. A  także  celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, profilowania, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych

 Podstawa prawna do przetwarzania twoich danych osobowych.Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Podstawą prawną do działań marketingowych w tym profilowania jest Twoja dobrowolna zgoda. Dane potrzebne do wykrywania wszelakich nadużyć, botów, zbierania statystyk udoskonalanie serwisu, dopasowanie treści usług do potrzeb użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora)

Komu przekazujemy Twoje dane.Twoje dane mogą być przekazywane różnym dostawcom usług, takim jak firmy IT, czy agencje marketingowe. Takie powierzenie danych odbywa się na podstawie umów o powierzeniu danych zgodnie z wytycznymi administratora oraz na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane na wniosek organów ścigania. 

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje prawa: Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.  W ceu skorzystania ze swoich praw należy po zalogowaniu wejść w zakładkę ustawienia lub skonatkować się z nami przez formularz kontaktowy z zakładce “kontakt” lub podany adres email.

Jak długo przechowujemy Twoje dane:Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług , w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług
Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody a dane dotyczące dopasowania treść do momentu wyrażenia sprzeciwu lub zaprzestania korzystania z naszych usług

Przedstawione warunki kierują sprawami związanymi z użytkowaniem serwisu oraz określają porozumienie zawarte między nami i Tobą („Strony Umowy”). Przedstawione są w niej prawa oraz obowiązki wszystkich Użytkowników, a także osób związanych z firmą Rarado Sp. z o. o., Spółka Komandytowa, Ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków dotyczące usług oferowanych przez naszą firmę na obecnej stronie internetowej i pozostałych portalach partnerskich, z którymi można uzyskać połączenie (zwane dalej „Usługami serwisu ogloszeniasponsorskie.com). Zawarte terminy mają zastosowanie do wszystkich treści stron internetowych znajdujących się pod wspólną nazwą OgloszeniaSopnsorskie.com („strona internetowa”), do pozostałych stron partnerskich, za pomocą których można uzyskać połączenie (zwane dalej „Usługami serwisu ogloszeniasponsorskie.com”) i do całej korespondencji e-mailowej wymienionej między nami a Tobą, oraz między Tobą a pozostałymi Użytkownikami serwisu. 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową dokonywane są za pośrednictwem PayMill natomiast e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 

Restrykcje
Wyrażasz zgodę na to, iż nie będziesz korzystał ze strony w jakichkolwiek niezgodnych z prawem celach, włączając, ale nie ograniczając się do zmiany jakichkolwiek treści strony, publikowania, przeglądania, przekazywania, przesyłania, ładowania, przechowywania, odtwarzania i/lub rozpowszechniania, które by:
(1) naruszały którekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub patenty,
(2) stanowiły tajemnicę biznesową lub inną niejawną informację,
(3) były obraźliwe lub szkodliwe wobec dowolnej osoby
(4) naruszały prawo do prywatności dowolnej osoby lub prawa publiczne,
(5) stanowiły zagrożenie wobec osób lub mienia, albo w inny sposób szkodziły dowolnej osobie i/lub
(6) naruszały prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz porozumienia międzynarodowe.

1. Kto może zapisać się do serwisu?
- Strona ta jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych. Każdy musi mieć skończone 18 lat, aby móc zarejestrować się jako Użytkownik serwisu lub korzystać z naszych usług. Poprzez używanie niniejszego serwisu, Użytkownik oświadcza, że posiada prawo oraz zdolność do zawarcia tego porozumienia i przestrzegania zawartych w nim terminów i warunków.

2. Portal OgloszeniaSponsorskie.com nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

3. Portal OgloszeniaSponsorskie.com zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

4. Portal OgloszneniaSponsorskie.com, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego OgloszeniaSponsorskie.com, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

5. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte, jeśli zostaną naruszone Warunki Użytkowania. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika Standard ze skutkiem natychmiastowym bez podania jakiegokolwiek powodu.

6. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

7. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego, zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
8. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).
9. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

11. Portal OgloszeniaSponsorskie.com przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail, nr IP i wszelkich danych jakie posiadamy osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.
 
12. Podpisując niniejszą umowę dany użytkownik zezwala na to by firma Rarado Sp. z o. o., występowała od czasu do czasu z ofertą promocyjnych stawek i bonusów do nowych użytkowników bądź tych aktualnie aktywnych. Promocja docierać będzie zarówno do użytkowników naszego serwisu jak i portali partnerskich. 

13. Z chwilą gdy stajesz się oficjalnym użytkownikiem portalu OgloszeniaSponsorskie.com, zastrzegamy sobie prawo do informowania Cię drogą mailową o zaistniałych promocjach i benefitach płynących z naszej strony lub stron z nami spokrewnionymi. Sytuacja ta będzie mieć nawet miejsce gdy zdecydujesz się na zawieszenie swojego konta. Aby wyłączyć opcję otrzymywania maili z informacją o promocjach użytkownik musi wysłać wiadomość na adres: info@OgloszeniaSponsorskie.com by zaprzestać wysyłaniu informacji promocyjnych. 

14. W celu unieważnienia swojego konta, użytkownik zobowiązany jest wysłać wiadomość drogą mailową na adres: info@OgloszeniaSposorskie.com w celu powiadomienia naszych administratorów o planowanym zamknięciu konta.

15. Wszelkie transakcje które zachodzą na platformie OgloszeniaSponsorskie.com mają charakter zdalny (Card Not Present transaction) z tego powodu zapewnienie naszym klientom kopii potwierdzenia płatnością kartą kredytową jest niemożliwe.

16. Odpowiedzialność Użytkownika za wszelkie treści zamieszczane w serwisie
a) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie serwisu, a także materiały wysyłane do pozostałych osób.

b) Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w swoim profilu takich danych jak: numery telefonów, dane adresowe, nazwisko, adresy stron WWW, adresy e-mail i in.

c) Użytkownik nie ma prawa wysyłać oraz zamieszczać informacji, które nie są zgodne z obowiązującymi normami, działają na szkodę innych Użytkowników, zastraszają, a ponadto są materiałami obraźliwymi, wulgarnymi, obscenicznymi, oszczerczymi, naruszają czyjąś prywatność, a także mają charakter rasistowski oraz niepoprawny etycznie.

d) Użytkownik nie ma prawa na niewłaściwe korzystanie ze strony serwisu (m. in. działania hackerskie).

e) Użytkownik nie ma prawa na wysyłanie informacji o treściach przedstawionych poniżej. Są one przykładem działań uznawanych za nieakceptowane i mogą stać się powodem do zablokowania, usunięcia konta Użytkownika lub podjęcia innych koniecznych działań. Zamieszczanie następujących treści jest zabronione:

· Informacje fałszywe lub wprowadzające w błąd.
· Dotyczące niepełnoletnich osób.
· Zawierające odniesienia do nielegalnych praktyk.
· Zawierające uwagi o charakterze obraźliwym lub zastraszającym.
· Zawierające uwagi oszczercze i bezprawne.
· Namawiające inne osoby do łamania zasad tego regulaminu.
· Tzw. e-maile „łańcuszki” lub spamy.
· Zawierające treści reklamowe, komercyjne, np. reklamy, loterie, o charakterze handlowym.
· Dane kontaktowe i umożliwiające aranżowanie spotkań (dotyczy użytkowników Standard).

f) Serwis współpracuje z organami bezpieczeństwa i sądownictwa w celu identyfikacji i zlokalizowania osób wysyłających jakiekolwiek materiały naruszające wyżej sformułowane paragrafy.

17. Prywatność
Użytkowanie strony serwisu jest kontrolowane według zasad przedstawionych w naszej 'Polityce Prywatności'.

18. Fotografie
Na każdym zdjęciu zamieszczonym w serwisie musi się znajdować jedynie jego właściciel. Wszystkie fotografie zawsze są sprawdzane i przeglądane zanim zostaną opublikowane na stronie i tylko te, które uznawano za prawdziwe znajdą się w serwisie. Zabronione jest wysyłanie zdjęć obscenicznych, zdjęć aktorów lub modelek / modelów, postaci pochodzących z bajek oraz innych materiałów, na których nie znajduje się Użytkownik. Serwis zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich odpowiednich fotografii, ich usuwania oraz prezentowania na pozostałych stronach należących do serwisu, nie tylko w Twoim profilu Użytkownika. Ponadto, serwis nie odsyła żadnych otrzymanych wcześniej zdjęć.

19. Materiały nadsyłane przez Użytkownika
Wszystkie materiały zamieszczone przez Użytkownika na stronach serwisu e-podryw.com, poza danymi osobowymi, zgodnie z Polityką Prywatności nie będą traktowane jako poufne i zastrzeżone. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do kopiowania, ujawniania, dystrybucji oraz innych działań związanych z dodanymi zdjęciami, danymi, dźwiękami, tekstami i pozostałymi materiałami, dla celach niekomercyjnych i komercyjnych.

Serwis ma również prawo odrzucić profil lub usunąć zdjęcie, które uznane zostanie za nieodpowiednie, a także wprowadzić dowolne zmiany w profilu lub przesyłanej wiadomości. Ponadto, OgloszeniaSponsorskie.com ma możliwość dodawania oraz usuwania odpowiednich usług ze strony serwisu.

20. Rozstrzyganie sporów
Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie relacje z pozostałymi Użytkownikami serwisu OgloszeniaSponsorskie.com. Jednakże, serwis ma prawo, ale nie obowiązek monitorowania i rozstrzygania sporów pomiędzy konkretnymi osobami. 

21. Spotkania 'na żywo'
Użytkownik sam decyduje o możliwości spotkania „na żywo” z wybraną osobą, która jest zarejestrowana w serwisie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za organizację takiego spotkania, jak i za planowanie wydarzeń oraz imprez dla w większej grupy Użytkowników. 

22. Dostęp do serwisu
Firma dokłada wszelkich starań, aby można korzystać z serwisu przez 24 godziny na dobę, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za czasową niedostępność stron partnerskich OgloszeniaSponsorskie.com. Dostęp do strony może zostać tymczasowo przerwany bez wcześniejszej informacji w przypadku błędu systemu, utrzymania, naprawy i innych powodów nie będących pod naszą kontrolą. 

23. Zażalenia
Wszelkie zażalenia i skargi dotyczące działania serwisu e-podryw.com, powinny być przesyłane na adres info@OgloszeniaSponsorskie.com.

24. Odrzucenie odpowiedzialności
(a) OgloszeniaSponsorskie.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników, zarówno na stronach serwisu, jak i poza nim.

(b) Warunki Użytkowania i informacje zawarte na stronach serwisu mogą ulegać zmianie bez powiadamiania Użytkowników, dlatego do ich obowiązków należy sprawdzenie na bieżąco ustaleń, które ich dotyczą. Z powodu otwartego charakteru serwisu oraz prawdopodobnych problemów w przechowywaniu i transmisji danych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności, a także bezpieczeństwa danych przesyłanych i odczytywanych na stronie. Nie ponosimy także odpowiedzialności za charakter oraz osobowość Użytkowników, chyba że takie informacje zostały przez nich zamieszczone na stronie.

(c) Wszystkie materiały są publikowane w serwisie w niezmienionej formie i bez gwarancji poprawnego ich wyrażenia oraz zrozumienia przez pozostałych Użytkowników.

(d) W pełni dopuszczalne i zgodne z prawem, ale bez wyłączenia czegokolwiek, co może być wykroczeniem wobec obowiązujących norm wobec Użytkowników, serwis nie gwarantuje odpowiedniej jakości handlowej oraz dopasowania do poszczególnych celów.

(e) Bez względu na okoliczności, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy osobiste i psychiczne, cierpienie, smutek, utratę lub zniszczenie rzeczy osobistych, wynikłe z używania serwisu OgloszeniaSponsorskie.com. Nie odpowiadamy także za dostęp oraz informacje przesyłane przez innych Użytkowników, a także za wiarygodność opublikowanych danych. Serwis ma prawo, ale nie obowiązek do monitorowania materiałów nadsyłanych przez Użytkowników, a także zastrzega sobie prawo do ich usunięcia na własną odpowiedzialność. Pomimo wymienionych zasad, które obowiązują serwis w tej kwestii, Użytkownik nadal pozostaje w pełni odpowiedzialny za treść informacji, które zamieszcza na stronie i wysyła do pozostałych osób.

25. Linki
Połączenia z serwisem można dokonać z innych stron, które nie są obsługiwane przez OgloszeniaSponsorskie.com. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść informacji zawartych w tych witrynach. Uruchomienie linku do tych stron z naszego serwisu, bądź otwarcie połączenia z ich portalu do naszego nie oznacza poparcia, pomocy finansowej bądź naszej rekomendacji dla tej witryny i nie ponosimy odpowiedzialności za zawarte w niej treści oraz jej działanie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za następujące połączenia:

(i) Z innej strony do naszego serwisu. 

(ii) Do innej strony z naszego serwisu.

26. Wykorzystanie danych kontaktowych Użytkowników.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis danych kontaktowych (tj. adres e-mail, adres zamieszkania i inne dane kontaktowe) w celu komunikowania się z nim w sprawach dotyczących funkcjonowania serwisu OgloszeniaSponsorskie.com.

27. Ograniczenie odpowiedzialności.
(a) Żaden punkt Warunków Uczestnictwa nie ogranicza odpowiedzialności serwisu za śmierć i inne osobiste urazy powstałe przez nasze zaniedbanie lub oszustwo.

(b) Zgodnie z Umową, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zniszczenia spowodowane przez nas, naszych pracowników, agentów i innych Użytkowników, w szczególności, gdy:

(i) Nie został naruszony obowiązek troski o Użytkownika przez naszych pracowników lub agentów.

(ii) Taka strata lub zniszczenie nie może zostać wytłumaczona jako rezultat jakiegokolwiek naruszenia.

(iii) Wzrost utraty lub zniszczenia jest rezultatem naruszenia jakiegokolwiek punktu zawartego w Umowie.

(iv) Starty występują po stronie firmy i nie wpływają na pozostałych Użytkowników.

18. Oświadczenie
Przedstawione Warunki oraz Umowa zostają zawarte między serwisem a Użytkownikiem. Użytkownik nie może przenieść ani odstąpić swoich praw osobom trzecim.

29. Własność intelektualna
Cała własność intelektualna oraz wszelkie informacje zamieszczone na stronie serwisu są chronione licencją i nie mogą być kopiowane bez naszej zgody. Nie wpływa to negatywnie w żaden sposób na użytkowanie serwisu.

30. Zmiany Warunków Użytkowania
OgloszeniaSponsorskie.com zastrzega sobie prawo do zmian w Warunkach Użytkowania oraz do ich wdrażania na stronie serwisu. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z obowiązującymi zasadami, w celu upewnienia się, iż są one satysfakcjonujące.

31. Zasada odrębności
Przedstawione Warunki są traktowane odrębnie. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie będzie nieprawidłowe lub niemożliwe do wyegzekwowania, pomimo tego ustalenia powinno ono być poparte przez całościowy zasięg tych zasad, które obowiązują w świetle prawa. Reguła ta nie powinna wpłynąć na poprawność i wykonywanie pozostałych postanowień.

32. Nagłówki
Nagłówki wykorzystane w przedstawionych tutaj Warunkach Użytkowania zostały wprowadzone jedynie dla ułatwienia i nie powinny definiować, rozszerzać, ograniczać lub wpływać w jakikolwiek sposób na ustalenia.

33. Siły wyższe
Zarówno Użytkownik, jak i serwis nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie lub opóźnienie w realizacji jakiegokolwiek warunku Umowy, jeśli jest to spowodowane okolicznościami niekontrolowanymi przez żadną ze stron. Należą do nich: wojny, zamieszki publiczne, katastrofy naturalne oraz konflikty przemysłowe (zwane dalej 'siłami wyższymi'). Jeśli taka sytuacja trwa więcej niż 30 dni, jedna ze stron powinna powiadomić drugą o chęci zerwania Umowy. Strona, która doświadczyła działań sił wyższych, powinna w możliwie jak najkrótszym czasie powiadomić o zaistniałej sytuacji. Powiadomienie powinno zawierać logiczne wytłumaczenie oraz prognozę okresu trwania tego zjawiska zewnętrznego.

34. Regulacje prawne
Odwiedzając niniejszą stronę, oświadczasz, że zaakceptowałeś Warunki Użytkowania oraz Politykę Prywatności, bez względu na fakt, czy zdecydowałeś się w naszym serwisie zarejestrować lub nie. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z nami pod adresem OgloszeniaSponsorskie.com. 

35. Płatności za usługi OgloszeniaSponsorskie.com
Rejestracja w portalu jest nieodpłatna. Portal OgloszeniaSponsorskie.com świadczy usługi, z których część jest dostępna tylko członkom z uiszczoną płatnością za członkostwo. Chociaż administracja portalu będzie robiła wszystko, by zadowolić członków z uiszczoną płatnością za członkostwo, jednak powinieneś zrozumieć, że po uiszczeniu płatności nie możesz uskarżać się na jakość usług lub prosić zwrócić pieniądze za zapłacone członkostwo.

36. Dane podstawowe
Właścicielem serwisu OgloszeniaSponsorskie.com jest:
Rarado Sp. z o. o.
Spółka Komandytowa
Ul. Krupnicza 3
31-123 Kraków

E-mail: info@OgloszeniaSponsorskie.com

Rarado Sp. z o. o.